Top
 

Comunicati

Cisl FVG > Strutture e Servizi  > Enti e Associazioni  > INAS CISL  > NOVITA’ PREVIDENZIALI PER LAVORATORI FRONTALIERI SLOVENI

NOVITA’ PREVIDENZIALI PER LAVORATORI FRONTALIERI SLOVENI

Sintesi sulle novità introdotte dal decreto legge previdenza che interessano i lavoratori frontalieri sloveni residenti in Slovenia (pensione anticipata/ precoci/opzione donne/quota 100) a cura della responsabile Inas Slovenia, Katja Terpin.

 

ZADEVA: ITALIJANSKA POKOJNINSKA REFORMA 2019

ZAKONSKA UREDBA – INFORMACIJE

Italijanska vlada je, v Zakonu o letnem proračunu za leto 2019 – št. 145/2018, objavljenem na Uradnem Listu R.I. dne 31/12/2018, odobrila zneske namenjene pokojninski reformi.

Ravno včeraj je italijanska vlada odobrila zakonsko uredbo, ki bo objavljena v naslednjih dneh tudi v Uradnem listu R.I.

Italijanska pokojninska reforma seveda zanima tudi vse slovenske čezmejne delavce, ki so trenutno ali ki so bili kdaj zaposleni v Italiji in nestrpno pričakujejo pravico do italijanske pokojnine.

Trenutni pogoj za predčasno upokojitev v Italiji je dopolnitev 42 let in 10 mesecev del. dobe za moške in 41 let in 10 mesecev del. dobe za ženske ali pa starostna upokojitev z 20 leti del. dobe pri dopolnitvi 66 let in 7 mesecev starosti.

Omenjena starost, bi se morala od 01.01.2019 dvigniti, na podlagi pokojninskega zakona (znan kot Zakon Fornero ali po reformi ministra Monti iz leta 2012), na 43 let in 3 mesece za moške in 42 let in 3 mesece za ženske, v primeru predčasne upokojitve pa tudi pogoj za dostop do starostne pokojnine se je dvignil na 67 let v tekočem letu.

  1. januarja je zakonodajna pisarna italijanskega Ministrstva za delo pripravila prvi osnutek zakonske uredbe. Tekst nam sicer še pušča nekaj dvomov, katere naj nam bi vlada v naslednjih dneh pojasnila, vendar smo pripravili povzetek sprememb, katere bo nova zakonska uredba določala na področju pokojnin.

 

ČLEN – UVEDBA PREDČASNE UPOKOJITVE PO SISTEMU »KVOTA 100«

Uvedena bo nova možnost predčasne upokojitve, tako imenivana »kvota 100«, ki bo veljavna za poskusno obdobje 2019 – 2021.

  1. Splošni pogoj za upokojitev po sistemu »kvota 100«:

Potrebno bo imeti najmanj 62 let starosti in najmanj 38 let delovne dobe. Iz osnutka zakonske uredbe je razvidno, da se bo anagrafski pogoj od leta 2020 dalje povišal za dva meseca.

Ponovno bodo uvedli sistem trimesečnih “oken”t.j. časovnih razmakov za osebe, ki so zavarovane pri pokojninskem skladu odvisnih delavcev. Zaposleni v italijanski javni upravi pa  bodo imeli možnost upokojitve šest mesecev po izpolnitvi pogoja za vstop v pokojnino.

Prva možna upokojitev po sistemu »kvota 100« za osebe, ki so do 31/12/2018 izpolnile vse pogoje (38 let del. dobe in 62 let starosti) bo s 1/04/2018.

Vkolikor omenjeni pogoj je oseba izpolnila od 01/01/2019 dalje, mu bo pokojnina štartala prvi dan po treh mesecih od datuma izpolnitve pogoja.

Primer:

38 let del.dobe in 62 let starosti sem izpolnil 01/01/2019, pravico do italijanske pokojnine po sistemu »kvota100« imam od 01/05/2019.

Če sem pogoj izpolnil 01/02/2019, imam pravico do it. pokojnine od 01/06/2019 itd.

Za zaposlene v italijanski javni upravi, se »kvota 100« razlikuje le v tem, da morajo upoštevati najmanj šest mesecev odpovednega roka in morajo ravno tako šest mesecev čakati na pravico do pokojnine od datuma izpolnitve vseh pogojev. Skratka pričakujemo, da bo prvi naval upokojitev oseb zaposlenih v javni upravi meseca oktobra.

 

  1. Pokojnina »kvota 100« ni kumulativna s katerimkoli drugim dohodkom iz del. razmerja ali zasebne zaposlitve.

 

Z razliko od ostalihpokojninskih sistemov, kdor se bo odločil, da se upokoji po sistemu »kvota 100« se ne bo smel ponovno zaposliti ali samozaposliti do dneva, ko bo izpolnil anagrafski pogoj za starostno upokojitev (danes to pomeni do izpolnjenjega 67.leta starosti). Dovoljene so le posebne občasne pogodbe (brez plačevanja katerihkoli drugih prispevkov), do maksimalnega bruto letnega zneska 5.000 €.

 

 

  1. ČLEN PREDČASNA UPOKOJITEV

Zakonska uredba deloma zaustavlja naraščanje splošnih pogojev za predčasno upokojitev. Pokojninski zakon po reformi Monti/Fornero je predvideval povišek pogoja za predčasno upokojitev od 42 let in 10 mesecev del. dobe za moške in 41 let in 10 mesecev del. dobe za ženske od 01/01/2019 na 43 let in 3 mesece za moške in 42 let in 3 mesece za ženske.

Po zakonski uredbi 2019 bo pa pogoj za predčasno upokojitev ostal:

Za moške 42 let in 10 mesecev del. dobe

Za ženske 41 let in 10 mesecev del. dobe

Tudi v tem primeru bo stopil v veljavo sistem “oken” oz. časovnih razmakov . Dostop do pokojnine bo možen od prvega dneva po treh mesecih od dneva izpolitve pogoja. Kdor je pogoj izpolnil 01/04/2019, bo imel pravico do izplačila pokojnine od 01/08/2019.

IZJEMA: vse osebe, ki izpolnijo pogoj od 01/01/2019 do datuma objave v Uradnem Listu R.I. zakonske uredbe, se bodo lahko upokojile s 01/04/2019.

Če pomislimo na slovenske čezmejne delavce lahko pa tudi oseba odloči, da predčasno prekine delovni odnos. Npr. oseba je 01/01/2019 izpolnila pogoj 42 let in 10 mesecev del. dobe in istočasno je že izpolnila pogoje za slovensko pokojnino. V tem primeru lahko preneha delati že 02/01/2019 in od 03/01/2019 bo prejemala slovensko pokojnino, od 01/05/2019 pa bo imela pravico za izplačilo tudi italijanske pokojnine.

Seveda, ko govorimo o delovni dobi mislimo na skupno delovno dobo, ki jo je oseba dosegla v Italiji in v drugih državah EU ali v državah s katerimi ima Italija podpisan sporazum.

 

ČL. 16 UPOKOJITEV PO SISTEMU »OPCIJA ZA ŽENSKE«

Zakonska uredba ponovno dovoljuje ŽENSKAM, da se lahko upokojijo po sistemu »OPCIJA za ŽENSKE«.

Ta sistem je bil že v veljavi do 31/12/2015. Ženske, ki so do tega datuma izpolnile pogoj 35 let del. dobe in 57 let in 3 mesecev starosti, so se lahko upokojile 12 mesecev kasneje od datuma izpolnitve pogojev (oz. 18 mesecev kasneje v primeru samozaposlenih delavk). Sistem se razlikuje v obračunu pokojnine, saj, vkolikor se oseba odloči, da se bo upokojila po tem sistemu, bo celotna del. doba obračunana po t.i. »prispevniškem sistemu«, ki se je po naši izkušnji, celo izkazal za boljšega v primerjavi z obračunom po dohodninskem sistemu, predvsem za ženske, ki so bile v Italiji zaposlene v 60/70/80 letih in so se kasneje zaposlile v Sloveniji.

Zakonska uredba ponovno uvaja to možnost, pogoji pa so:

  • Minimalno 35 let del. dobe na 31/12/2018 (pri tem ne upoštevamo obdobja iz naravenadomestil, npr. obdobje brezposelnosti)
  • Pravico do pokonine bodo imele ženske rojene v obdobju pred 31/12/1960 31/12/1959 (če so bile v Italiji samozaposlene)

Od datuma izpolnitve pogoja bo treba počakati 12 mesecev za dostop do pokojnine oz. 18 mesecev za samozaposlene ženske.

Primer: če je ženska izpolnila pogoj 35 let del. dobe in 61 let starosti 31/12/2018,ima po stistemu »opcija za ženske« pravico do pokojnine od 01/01/2020 dalje.

 

ČL. 17 – PREDČASNA UPOKOJITEV  za t.i. »zgodne delavce, ki opravljajo težka in zdravju škodljiva dela«

Delavci, ki so zavarovanje pričeli pred izpoljenim 19. letom in ki opravljajo težka dela, imajo določene olajšave in pravico za predčasen vstop v pokoj. Gre se za osebe, ki morajo izpolniti naslednje pogoje:

  • vsaj 12 mesecev delovne dobe pred 19.letom (ni potrebno, da je to v Italiji)
  • vsaj 41 let skupne delovne dobe ( skupno v Italiji in drugih državah)
  • nazadnje morajo biti zaposleni v Italiji v točno določenih panogah in najmanj 7 let v zadnjih 10 letih ali neprekinjeno v zadnjih 6 letih pred datumom izpolnitve pogojev
  • V seznam zaposlenih, ki delajo tako imenovana težka dela spadajo:

zaposleni v kmetijstvu;

zaposleni v gradbeništvu, ki delajo na bagerjih

ribiči;

negovalke starejših oseb zaposlene pri privatnikih;

zaposleni v vrtcih;

zaposleni, ki delajo pri visokih temperaturah (npr. delavci v livarnah, ki delajo ob peči)

železničarji

babice in medicinske sestre, zaposlene v bolnici

autoprevozniki

čistilke

zaposleni za odvoz in sortiranje odpadkov

Prejšnja zakonodaja je zahtevala dvig pogoja del. dobe za 5 mesecev to se pravi iz 41 na 41 in 5 mesecev. Pričakovani zakonski odlok pa bo pogoj pustil na 41 let in uvedel trimesečno ” okno” – časovni razmak – za izplačilo pokojnine.

V našem uradu smo v letu 2018 pozitivno rešili primere osmih slovenskih čezmejnih delavcev, ki so opravljali težka dela v Italiji in ki so izpolnili tudi druge omenjene pogoje za pridobitev pokojnine. Približno polovica so za možnost zvedli iz našega urada, kjer so prišli mimo čisto naključno. Zavedamo se, da je veliko Slovencev, ki v Italiji opravljajo zgoraj navedena dela in mogoče sploh ne vedo, da imajo pravico predložiti prošnjo za predčasen vstop v pokoj.

Letni rok za oddajo prošnje za priznanje statusa težkega delavca je 01/03/2019.

Glede starostne pokojnine, pa zakonski odlok ne navaja novosti. Od 01/01/2019, kdor ne doseže nobenega izmed zgoraj navedenih pogojev za predčasno upokojitev, ima pravico do pokojnine le, če ima 20 let delovne dobe in 67 let starosti. Pokojnina mu bo pripadala od prvega dneva meseca kasneje, ko je izpolil oba pogoja in prenehal del. razmerje.

 

Naša urada v Novi Gorici (Kidričeva ul. 9a) in v Kopru (Gortanov trg 15), sta na razpolago zainteresiranim. Pri nas lahko obračunamo skupno del. dobo in preverimo pogoje za najugodnejši dostop do pokojnine.

Lp,

Katija Terpin

Direktorica Zavoda Patronata INAS

INAS, zavod za varstvo italijanskih in slovenskih delavcev

Sedež: KIDRIČEVA 9/A, 5000 NOVA GORICA

Tel. 05/3380197

Poslovalnica KOPER :

Gortanov trg 15, 6000 KOPER

Tel. 051/635440

Elekronska pošta: slovenia@inas.it